ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1022060233

รหัส Smis 8 หลัก :

  22022003

รหัส Obec 6 หลัก :

  060233

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  ขลุงรัชดาภิเษก

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  khlungratchadapisake

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   4   บ้าน47

ตำบล :

  วันยาว

อำเภอ :

  ขลุง

จังหวัด :

  จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ :

  22110

โทรศัพท์ :

  039441789

โทรสาร :

  039442595

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  9/06/2514